Labels

Sunday, February 5, 2012

EXAM Results


After result if pass

Teacher : 
akhir padaya kis ne hai. 

Mom: Sab babe ki kirpa hai.

Dad: Akhir beta kiska

Dost: chal pee ke ate hai


But if fail

Teacher: 
Class me. Koi response hi nahi deta.

Mom: Sab mobile ki wajah se hua hai

Dad: Tumhara hi beta hai aur lad pyar karo sar pe bithao

Sab badal jate hain

Dost: chal pee ke ate hai 

Friends are not affected the result.

No comments: