Labels

Sunday, February 5, 2012

Hope


A kid asked Swami Vivekananda

 sab kuch khone se zyada bura kya hota hai?

“Swami replied” 

wo umeed khona jiske 

bharose par tumk khoya hua sab  kuch vapas paa sakte ho.

No comments: