Labels

Thursday, April 16, 2015

What holds back in life?


ਸਭ ਤੋਂ ਬਢ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਧਕਨ ਵਾਲਾ ਰੋਗ


ਕਿਸੇ ਭੀ ਕ਼ਮ ਨੂਕਰਨ ਤੋ ਪਹਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ

ਕੀ ਕਹਨ ਗੇ ਲੋਗ

ਲੋਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ

ਅਸੀਂ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ

ਉ ਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਨਾ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਆਪਣੀ

ਜਾਣੀ ਅੰਜਾਨੀ ਰਾਏ ਦੇਡਨ ਹਨ

ਕੀਨਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੇਨੀ ਹੈ ਕੀਨਾ ਦੀ ਨਹੀ

ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧੀ ਮਰਜੀ ਹੈ

ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਲਾ ਇਹ ਮਨ ਵਿਚ ਤੈ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਇਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਕਵੀਲ ਭੀ ਹੈ

ਡਾਕਟਰ ਟੀਚਰ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਯਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ

Work in silence . Let the results speak .

Thursday, April 9, 2015

Creating Student Focussed Lessons

One framework to help create intentional, focused lessons is described in Understanding by Design by Grant Wiggins and Jay McTighe (2005).

Often referred to as backward design, the process has teachers set clear, measureable targets before they create instructional activities.

The stages of backward design can be seen in below Figure ;

Figure  UbD: Stages of Backward DesignSource: From Understanding by Design (expanded 2nd Ed.) Alexandria.

Identify desired results:

What should students know, understand, and be able to do? These outcomes typically come from standards, curriculum expectations, and pacing guides.
Determine acceptable evidence:

How will we know if students have achieved the desired results and met the standards? This can include both formal and informal evidence of student understanding and proficiency.
Plan learning experiences and instruction:

What activities will equip students with the necessary knowledge and skills? By choosing activities and strategies after clear, measureable results have been identified, instruction becomes more purposeful and intentional.
Important decisions must be made in each of these areas, but much of the real work of instructional design lies between the boxes in Figure in the arrows. How do we translate the results we desire into behaviors we can measure? And how do we create tasks and experiences that lead to these measureable outcomes?
 
 
 
Best Regards

Areef Irfan Mohammed
​M.Com; MBA;CICTL and CICEL from Cambridge University, UK​


This is an email received from Mr. Areef. Found worthy of reading and hence shared.

 

--
MTC GLOBAL- Educate, Empower, Elevate
---

Monday, March 30, 2015

Patience

Patience is an

essential ingredient

of the recipe

called "wisdom."

WorkWork in silence

Let the success speak loud.


Work hard,

Worship hard,

Share with others.

Be it wealth, knowledge or prosperity.

3 Attitudes1." I" attitude: The most common among the people but least important. The speaker uses the word "I" in his speech frequently that represents that the speaker is self -centered and does not care for others' views. Quite dangerous and damaging for the society. Limited thinking, limited knowledge and limited learning. Humans having this attitude are pseudo to animals.

2. "You" attitude: The person having this attitude listens to others with a view to understand. This is better than the attitude #1. Most of the communication bridges are the outcome of this attitude. Like minded people are found by using this attitude.

3. "We" attitude: This attitude is difficult to develop but not impossible. Spirituality helps a lot in developing this attitude. Feeling of soul, god in all living creatures including humans irrespective of caste, creed, color, nationality, gender is the ingredient of this attitude.

Effortsस्वपन और आकांशा के लिए
परिश्रम इतनी धीरता और सहजता
से करें

कि सफलता चारों दिशाओं में शोर मचा दे।

सहज व् शीतल शब्द श्रोता का मन की शुद्धि, उसकी बुधि और
समृधि में सहायक होती है।


 

Tuesday, March 24, 2015

Power of Education

 A good email received from the group is shared. I thank the sender professor. His information is shared below. In case, the honorable professor, wishes the information will be removed. Please send an email for this.

Dear friends,

Good morning.


Image result for education


“Education is the best friend.
An educated person is respected everywhere.
Education beats the beauty and the youth.”
-- Chanakya

With regards,
 
Dr. K. Sampath Kumar,  B.A. (Economics), BGL, M.Com., M.Phil., Cert. A.I.I.B.,
  
                                    
MBA (Finance), MBA (HR & Marketing),  ACS, FCMA, Ph. D.,
Professor
, SSN School of Management
C/o. SSN College of Engineering
Rajiv Gandhi Salai (OMR)
KALAVAKKAM - 603110 Kancheepuram District, Tamil Nadu, India

 
Success consists of getting up
just one more time than you fall
-- Oliver Goldsmith


--
MTC GLOBAL- Educate, Empower, Elevate

Google Groups "Management Teachers Consortium, Global" group.
 

ATTITUDE CHECK


HOW CAN WE CHECK OUR ATTITUDE TOWARDS OTHERS.

The day before.  yesterday, I happened to accompany a student to an embassy for visa.

Scene at 8.50:

1. Security guards: a female and a male announcing: All those who have interview letters sent by the embassy submit their letters at the counter. Inside the counter, there was an attendant who was enquiring on the mic.

2. A white skinned male came and started performing yoga feats. I noticed that he was expert in yoga. He was wearing shorts and short vest. His hair was long and tied on the top.

3. Many persons came for the interview were laughing or commenting while he was performing yoga near the interview letter submission window.

4. After 10-20 minutes, the performer went inside the embassy premises.

5. A young white skinned girl seemed of my daughter's age wearing very small shorts and loose vest listening to music on her mobile phone kept on coming and going on the roads outside the embassy. She was having tattoos and long written something on her naked legs.

6. I observed that these two white skinned persons were not performing or moving without any reason. They were keenly  observing the behavior of the applicants who had come for interview.

7. My doubtful observation was confirmed by the tea vendor who shared:
   7.1 Both are the very high officers of the embassy.
   7.2 Both keep on observing the interviewees.
   7.3 Those who laugh, tease, taunt or interfere in their activities are not granted visa.
8. I observed: All are human beings. Everybody has the right to live her/his life in his/her own way. Nobody has the right to interfere in their living. Whosoever interferes without any reason or asking is in others' life  is treated as an intruder. Different cultures have different way of living. We should accept, adapt and respect them.
9. The fact was further confirmed by the student:
    Sir, the performer and that moving girl were the officers of the embassy and sitting on the interview table. Thank God I did not laugh, taunt, or raised my eye and have got visa.

So, BEWARE AND BE AWARE OF YOUR BEHAVIOUR WHEN YOU GO FOR THE INTERVIEW AT EMBASSY FOR VISA OR ANYWHERE ELSE FOR INTERVIEW

जव भी कभी इंटरव्यू पर जाएँ या किसी के साथ व्यव्हार करें तो यह ध्यान रखें की कोई आपके व्यव्हार से आतंकित , भयभीत या शर्मिन्दा न हो। ऐसा करना  आप को  जीवन में महंगा साबित हो सकता है।

 

Wednesday, March 18, 2015

Dr. Bhagubhai

                          CONGRATULATIONS

                                                  TO

                       Mrs. Kokila Ben
                         And
                 Dr. Bhagubhai Prajapati
                   
                  On the auspicious occasion
                              
                            of the marriage of   Their beloved son
                    
                                  Dr. Aplesh Prajapati
                                             With
                                   Dr. Pinal Prajapati

                On 9th February, 2015.
                                                                                 
                                                                        With best compliments from
                                                                                              Prof P.K.Keshap

                                                                         Education Consultant of India

Tuesday, March 17, 2015

Detoxification of body

OIL PULLING

- AN AYURVEDIC WAY TO DETOXIFY YOUR BODY

AND FEEL FRESH

Today my daughter suggested me to go for oil pulling for detoxifying the body.

I agreed.

1. I put into the mouth two caps  of the bottle full with sesame oil.

2. I gargled with it for 3-4 minutes.

3. I spat out the oil and cleaned the mouth with warm water and salt mixed in it.

WOW :
Within next 15 minutes, I felt that

1 my head is light,

2. nose is clear.

3. Breathing is easier than earlier.

Other Benefits:

Regular use of this "oil pulling" an Ayurvedic way of detoxifying the body are:
1. It pulls the toxins from the body.
2. It improves the immune system.
3. Ailments of stomach like constipation are curtailed.

More practice and experience and feel.


तेल क्रिया -

शरीर को अंदुरनी तौर पर साफ रखने का आयुर्वेदिक तरीका

1 तिल के तेल से अपने मुँह को भरें
2 इससे अगले 5 मिनट तक कुरले करें
3 उसके बाद इसे थूक दे
4 उसके बाद पानी कोसा करें और इस में थोड़ा नमक मिलाएं
5 इस नमक के घोल से मुख को  साफ़ करें।  बहुत ही हल्का महसूस करेंगे।
इसके बाद अपने पितरो का धन्यबाद करें।  अपने इष्ट कर धन्यबाद करें।  आपका सारा दिन सफल होगा।

अब महसूस करें कि शरीर की शुध्दि कैसी हुयी है ?
मेरे अनुभव

मैंने महसूस किया
1 . मेरा सर बहुत हल्का महसूस कर रहा है
2   दांत साफ़ और चमकीले हो गए हैं
3   सांस  आसानी से आ रहा है।
4  नाक की क्रियाएँ बहुत आसान हो गयी हैं

यह एक आयुर्वेदिक तरीका है।  यदि तेल तिल का न हो तो सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं।

लगातार प्रयोग से फ़ायदे :

1  पेट के रोगों से नजात मिलेगी
2. शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी
3  साँस लेने में आसानी महसूस होगी
4 दांतों की विमारियां समापत होंगी
5 मुख से बदबू काम होगी
6 नाक की क्रियाएँ आसान होंगी

आसान है।  करें और मेह्सू करें।

सुप्रभात सभी को

Pic courtesy: http://www.fashionlush.com/wtf-is-oil-pulling-why-im-hooked/Saturday, February 21, 2015

Be Responsible

जिम्मेबार बने

अपनी और अपने परिवार

की सेहत

और सुरक्षा  को समझेंपहला सुख निरोगी काया
दूसरा सुख जेब में माया

चलोगे तो पहुंचोगे

हिम्मत करने बालों की कभी हार नहीं होती

बेहिमतों की नय्या कभी पार नहीं होती।

अपने जीवन की जिम्मेबारी आप लें।
भूतकाल से सबक लेकर आज में भविषय के लिए सोचना और करना सफलता और सुख का साधन है।

जो इंसान मिले हुए अवसर (मौक़े ) गँवाता है
वही भबिष्य में पछताता है।

चेंज शॉप चेंज लाइफ


 

Gift of Life

जिंदगी

सीखते रहो      पढ़ते रहो     चलते रहो        बढ़ते रहो   जिंदगी चलने का नाम है   सफलता आपके हाथ में है  

जिंदगी सोचने और करने से बनती है सम्बर्ती है   केवल सोचने  य बातों से नहीं।

आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो।

बनाने बाले ने आपको अपने जीवन को चलाने के लिए सब कुछ दिया है। उसका हर रोज धन्यवाद करें की उसने जीवन रूपी उपहार आपको दिया है

 अब आप अपने जीवन में सुगंध भरें या दुर्गन्ध मर्जी आपकी  है।  बुरी संगत  और आदतें अबगुण -पैदा करती हैं

सत्संगत  और अच्छी आदतें सद्गुण पैदा करके आपको महान बनाती।

गलती किस से नहीं होती।  दूसरों की गलतियां उछालो नहीं बल्कि उनसे सहानुभूति करके उनको दोवारा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।

प्यार और सहानुभूति से संसार को जीता जा सकता है नफरत से नहीं।  मन में प्यार और सहानुभूति की ज्योति हमेशा जगाये रखें।

 अच्छे जीवन के लिए अपने खान पान ,चारों व् व्यव्हार (बचन व् आचरण )पर नियंत्रण जरुरी है।  आप सुखी परिवार , सुखी परिवारों के समूह राष्ट्र को सुखी बनाते हैं , सुखी समृद्ध राष्ट्र संसार को।  इसलिए परिवार सुखी संसार सुखी।